Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar
SATICI:
Ünvanı: Mısırlı İç Giyim Tekstil İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Tic. A.Ş.
Adresi: Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sok. Dikranyan Han No:23/C Fatih/İstanbul
Telefon: +90 212 528 82 44
E-Posta: [email protected]
(Aşağıda Satıcı ya da aloicgiyim olarak anılacaktır)

MÜŞTERİ:
Adı - Soyadı:
Adresi :
Telefon:
E-Posta:
(Aşağıda Müşteri olarak anılacaktır)

Sözleşme Konusu Ürünler

Alışverişin fiziki bir ürün olarak yapılmış olması halinde, Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin Satıcı’ya ait aloicgiyim.com adresindeki internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimidir.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Taksit Adedi

Vadeli Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)


İndirim:

Toplam (KDV Dahil)


Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Teslim Edilecek 2.kişi:

Gönderim Ücreti:


İşbu sözleşmede yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Tüketiciye sunulan tüm satış şartları sadece ürünün satın alındığı gün için geçerli olup, bu günden sonra Satıcı tarafından işbu sözleşmede verilen satış şartlarıyla bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
Ürünler

Müşteri, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Müşteri; bu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, yasal süreleri aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin ikametgahına uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde Müşteri veya kendisi tarafından belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Kargo firmasının, ürünü Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Müşteri’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün tedarik edilememesi gibi haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Satıcı, sipariş konusu ürün tesliminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebileceği gibi bedel iadesi yoluna da gidebilir.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, Müşteri tarafından, ürünün 3 gün içinde Satıcı’ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Müşteri’ye aittir.
Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar aynı ödeme şekliyle 10 gün içinde kendisine iade edilir.

Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Müşteri, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

Cayma Hakkı

Müşteri, kampanya indirim kodunun kendisine ulaştırılmasından veya ürünün belirtmiş olduğu adrese tesliminden itibaren itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir.
Satın alınan Ürün(ler) bakımından;
a) 3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formunun doldurularak Satıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.


Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Aşağıda sayılan ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemezler:
Müşterinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,
Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan,
Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ve
Müşteri tarafından mutad kullanımın dışında kullanılan ürünler.


Hijyen ve sağlık sebepleri ile iç çamaşırı ve mayolar, niteliği itibariyle geri göndermeye elverişli olmadıklarından cayma hakkı kapsamında iade edilemezler.
Bildirimler
Satıcıya veya başka bir üçüncü kişiye gönderilecek tüm hukuki bildirimlerin yazılı olması gerekir.

Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, her yıl ilgili Bakanlıkça ilan edilen değerlere kadar Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI : Mısırlı İç Giyim Tekstil İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Tic. A.Ş.
MÜŞTERİ :
TARİH :